Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember.
“p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten kelimelerin sonuna ek geldiğinde meydana gelen durumdur.
[bkz: kitapçı , çiçekçi]