uygulamak eylemi.

bir düşünceyi, bir tasarıyı ya da bir kuramı gerçekleştirme işi, kılgı.