Latince kökenli olan virus kelimesinden türemiş, dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Viral kelimesi, "virüs kaynaklı olan" anlamına gelir. Bir tıp terimi olan bu ifade, sosyal medya terimi olarak da "virüs gibi yayılan, hızlı yayılım gösteren" manasında mecaz anlamla kullanılır.