Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlıların Eflak ve Buğdan beylerine verdikleri san.