Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan, tanınmayan, Aynı türden olmayan anlamlarına gelen bir kelimedir. albert camus'nun aynı isimde bir kitabı da vardır.