Önemli kişi, kurum veya kuruluşları her türlü saldırıya karşı koruma işi.

Önemli kişileri her türlü saldırıya karşı korumakla görevli kimse.