yanmasını sağlamak, tutuşturmak ya da yanmasına yol açmak.

tutuşturarak, ateş vererek, ateşe atarak yok etmek.