görsel


2009 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsanHakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine katılana kadar uzun bir süre (2001-2009) Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Siber Hukuk Araştırma Ünitesi’nin koordinatörlüğünü yapmış ve Siber Hukuk Yüksek Lisans programını yürütmüştür. Aynı zamanda CyberRights.Org adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997’den beri başkanıdır. 2003 yılından beri de bilgi edinme hakkı konusunda çalışmalar yapan BilgiEdinmeHakki.Org’un ortak kurucu başkanıdır. Çok sayıda uluslararası makalenin yanında Akdeniz’in Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses adlı kitabı Haziran 2008’de Ashgate tarafından yayımlanmıştır. 2011’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı için hazırladığı İnternet’te İfade Özgürlüğüraporu yayımlanmıştır. Yazarın ayrıca Kerem Altıparmak ile birlikte Türkçe-İngilizce hazırladığı İnternete Girilmesi Yasaktır-Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme isimli kitabı İmaj Yayınevi tarafından Kasım 2008’de yayımlanmıştır. Yaman Akdeniz, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’la birlikte yürüttüğü çeşitli projeler kapsamında hukuk klinikleri oluşturmuş, avukat eğitimleri düzenlemiş, dijital aktivistlerin ve sivil toplum faaliyeti yürütenlerin ifade özgürlüğünü savunmak için stratejik davaları takip etmiş ve etmektedir. Bu çerçevede Twitter ve Youtube gibi yaygın internet hizmetlerine erişim engellerinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak bu engellerin kaldırılması kararlarının alınmasını sağlamıştır.