yasama organının kanunla düzenleme yapabileceği alanların konu itibariyle sınırlandırılmamış olması anlamına gelmektedir13. Bu ilkeye göre yasama organı, istediği her konuda kanun çıkarabilme yetkisine sahiptir.