olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

bu sanatın kurallarıyla ve ürünleriyle uğraşan bilim kolu.