eskisinin yerine yenisini koymak, yeni duruma getirmek.

bir eylemi bir kez daha yapmak.