Kuzeydoğu ile kuzey arasında esen yel.

Kuzey ile kuzeydoğu arası 22° 30`'lık yön.