bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi biçiminde, genellikle sarmal oyuk.

bir dişli çarkta ya da bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm.