bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası.

kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, baba ocağı.