görsel


tıptaki (latince) ismiyle "uçan sinekler" anlamına gelen muscae volitantes ya da vitröz parçacıkları. Gözün vitröz sıvısında bulunan ve motilite özelliğine sahip yapılardır.