(Aksaray - 1526, İstanbul), Osmanlı döneminde görev yapmış bir Şeyhülislam'dır. Asıl adı Ali Cemali'dir. Zenbilli müfti olarak da bilinir. Molla Fenari'nin hocası ve Sultan I. Murad zamanın ünlü alimlerinden Cemalüddin Muhammed Aksarayi soyundan Ahmet İbn-i Mehmet Çelebi'nin oğludur.