aslında yemememiz gerektiği halde sıkıntıdayken ve bunalımdayken insan bünyesine en iyi gelen yiyeceklerdir. ayrıca ermeniceden türkçeye geçen bir sözcük öbeğidir. ermenice'de abur sulu yemek,çorba vb. demektir; cubur ise, anlamı kuvvetlendirmek için kullanılır.