görsel


Halen Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve Eylül 2013'ten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi'nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi'ne seçilmiştir.