görsel


(d. Selanik, 1881 – ö. 15 Ağustos 1975, İstanbul) Şair, Yazar.

Yazılarında M. Neşat, Ali Necat, Hoca Ali imzalarını da kullandı. Selanik Mülki İdadisi ile Darülmuallimin-i İptidai’yi bitirerek öğretmenliğe başladı. Ayrıca posta kâtipliği, telgraf memurluğu, Türkçe-Fransızca öğretmenliği yaptı (1898-1905).

31 Mart Olayı üzerine Hareket Ordusu’na katılarak İstanbul’a geldi. İstanbul Darülmualliminin’in Tatbikat Kısmı’na öğretmen olarak girdi (eylül 1909), ertesi yıl müdür yardımcısı oldu.

Milli Mücadele sonrası Adana Erkek Öğretmen Okulu’na edebiyat öğretmeni olarak atandı (1923). Ardından Bursa Erkek Öğretmen Okulu (1925), Bursa Askeri Lisesi Türkçe ve edebiyat öğretmenliği (1927-1931) ardından 1939’a kadar Bursa Kız Öğretmen Okulu’nda çalıştı. 7 Ekim 1939’dan 1 Ağustos 1945’e kadar da Gazi Eğitim Enstitüsü’nde edebiyat öğretmenliğinde görev yapıp emekli oldu. Aynı yıl Türk Dil Kurumu’nda görev aldı, dil çalışmalarına katkıda bulundu.

Edebiyatımızda ilk çocuk şiirlerini yazan şairlerden sayılan Elöve, ulusal günlerimizde coşkuyla söylenen Gençlik Marşı’nı yazarak da büyük ün sağladı.