bütünlüğünün bozulmasına yol açmak, birlikteliğini bozmak, birbirinden ayırmak.

(bir bileşiği) ayrışıma uğratmak, yalın öğelerine ayırmak, (bileşiğin) ayrışmasını sağlamak.