İkinci kişi tarafından yapıldığını belirtmek için kullanılan bir kalıptır. Örneğin bir işin, bir durumun ortadan kaldırılması halidir. Yani Farsçada sıfat olarak kullanılan "ber" kelimesine, Arapçadan dilimize geçen "taraf" kelimesinin birleşmesi ile kaldırılan, giderilen anlamı ortaya çıkmıştır.

Bertaraf edilmek olarak da kullanılan bu kalıp, giderilen, atlatılan bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca tek başına kullanımlarında da bu anlamı çağrıştırır.