görsel


26 Temmuz 1875'de Kesswil’de doğdu,
6 Haziran 1961 'de Kiissnacht'da öldü. Klasik filoloji ve arkeoloji
öğrenmek için 1895'de Basel Üniversitesi'ne girdi, ancak
bir süre sonra tıbba ilgi duyarak bu dalda öğrenim gördü.
1902'de Zürih Üniversitesi'nden tıp doktoru unvanını aldı.
Şizofreni üzerindeki incelemeleriyle tanınan Eugen Bleuler'in
yönetimindeki Berghölzli Akıl Hastanesinde Psikiyatri uzmanı
olarak çalışmaya başladı.
Jung 1906'da Freud'a ilk mektubunu yazdı ve bir yıl sonra
Viyana'ya Freud'la tanışmaya gitti. Aralarındaki düşünce
benzerliğinin etkisiyle iki bilim adamı arasında yakın bir
dostluk ve işbirliği kuruldu. 1909'da birlikte ABD'deki Clark
Üniversitesi'ne çağrıldılar ve bir dizi konferans verdiler.
Viyana Psikanaliz Enstitüsü 1910 yılında Viyana Uluslararası
Psikanaliz Derneği'ne dönüşünce, Jung demeğin başkanı
oldu. Ne var ki, iki yıl kadar sonra iki dost arasındaki yakın
ilişki soğumaya başladı ve 1913'de tümüyle koptu. 1914'de
Uluslararası Psikanaliz Derneği'nin başkanlığından istifa
eden Jung, Freud'la bir daha karşılaşmadı. O günden sonra
Jung tarafından ileri sürülen görüşler Analitik Psikoloji adıyla
anıldı.
Freud'la Jung arasındaki anlaşmazlığın nedeni birçok
psikanalist ve psikolog tarafından araştırılmıştır. İlişkinin
kopmasına çok çeşitli ve karmaşık nedenlerin yolaçtığı
söylenebilirse de, en belli başlı olay Jung'un Ereud öğretisindeki
psyche'ye ilişkin her şeyi cinsellik üzerinde temellendirmeyi
reddetmesidir.