görsel


Baston Üniversitesi'nde prosefsôrdür. Daha önce Bcrnard
College'de, Colombia ve Harvard üniversitelerinde antropoloji dersleri vermiştir.
Llndholmiin Eserleri:
• Gmtrasity and dmlousy ( Columbia University Press, l 982)
• Charismc (Blackwell, 1990; gözden geçirilmiş baskı, 1993)
lslami Ortadogu (1996; İmge Kitabevi Yayınlan, 2004)