görsel


1939 yılında Carteret’de doğmuş Fransız
filozof. Fransa’da oldukça saygın bir kurum olan Ecole Normale
Superieurc 1961 yılında girer ve 1965 yılında felsefe öğretmenliği
lisansını alır. 1965 — 1967 yılları arasında Montreal, akabinde de
1998 yılına kadar Nice Üniversitelerinde felsefe öğretmenliği yapmıştır. Daha öğrencilik yıllarında eserlerini yayımlamaya başlayan
Rosset daha şimdiden oldukça zengin bir çağdaş felsefe külliyatına
sahiptir. Hacim olarak pek de göze çarpmayan eserleri nitelik ve
takındıkları tavır ile okuyucu hatırı sayılır, çetrefilli bir sorgulamaya davet eder. Özellikle gerçeklik ve yanılsama kavramı çevresinde
eserlerini çeşitlendiren Rosset gerçek olandan kaçmak için yarattığımız bu trajik “gerçeklik” taklidi arayışını ve bu taklit yanılsamasına dayanarak yarattığımız dünyayı zalimce eleştirir.