görsel


(1926-2006)

Alanında büyük bir etki yaratmış olan Amerikalı antropolog.
II. Dünya Savaşı sırasında donanmada görev yaptıktan sonra Antioch
College’te ve Harvard Üniversitesinde felsefe alanında ihtisaslaştı.
1960-70 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde antropoloji
okutmasının ardından Princeton Üniversitesi’nde toplumbilim
profesörü olarak çalıştı. Simgesel ya da yorumsamacı antropoloji olarak
adlandınlan akımın bu alandaki öncü ismi olan Geertz, edebiyattan
günlük yaşama kadar geniş bir araştırma sahasını antropoloji disiplini
içinde irdeledi. Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika’da yaptığı çalışmalar,
kültürü miras alınmış kavramlar yoluyla iletişimde bulunan insanlar
dizgesi etrafında kuran ve yeniden kuran bir anlayışın temellerini attı.
Bugüne dek onlarca dile çevrilen başlıca yapıtları arasında The Religion
of Java (1960), İslam Observed, Religious Development in M orocco and
1 ndonesia (1968), Negara: The Theare State in the Nineteenth Centura
Bali (1980), Works and Lives: The Anthropologist As Author (1988) ve
Available Light: Amhropological Reflections on Philosophical Topics (2000)
sayılabilir. Yazann Dost Kitabevi Yayınları arasında daha önce çıkan
eseri: Yere! Bilgi; Türkçesi: Kudret Emiroğlu (2000).