görsel

İslam inancına göre İsa Mesih'in yeryüzüne 2.gelişinden hemen önce Dünya'da kargaşa,kaos ve insanları kötülüğe ve sapkınlığa yönlendirmek için gelen şeytanı temsil eden bir varlıktır.İsevi inancına göre ismi antichrist,Yahudi inancına göre ise ismi armilus'tur.
Metastaz kitabındaki şu alıntıyı yapayım:
"Ayrıca Said-i Nursi laik bir cumhuriyet rejimi kurduğu için Atatürk'e düşman kesilerek, onu Ebusüfyan ve Deccal'e benzetmiş, ona 'Tek gözlü Deccal, ya iman et, yahut bütün dünyanın maskarası olacaksın' diye ağır tecavüzlerde bulunmuştur. Yine risalelerde, çok kadınla evlenmenin propagandası yapılmakta, boşanma ve miras meselelerinin tamamen şeriat hükümlerine tabi olması istenmekte, faizin yasak olduğu, bankaların kapatılmasının gerektiği belirtilmekte, bugünkü modern mahkemelerin kaldırılarak yerlerine şer'i mahkemeler açılması teklif edilmekte, Parlamento üyeleri Kur'an hükümlerine göre hareket etmeye davet edilmektedir.""

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan.
Metastaz sayfa 65.