dezorganize şizofreni yani dağılmış şizofreni diğer şizofreni türlerinden farklı olarak hastalarda halüsinasyon ve hezeyana rastlanmaz.Fakat davranış ve konuşmalarda büyük düzensizlikler görülür.Davranışlar dağılmış,konuşmalar ise bağlantısız ve saçmadır.düzensiz konuşma,düşünce dağınıklığı,duygularda ya da yüz ifadelerinde uygunsuzluk ve günlük işlerin yapımında zorlanma belirtiler arasındadır.
dağınık şizofreni,
disorganized schizophrenia,
hebephrenia,
hebephrenic schizophrenia

Diğer isimleri olan hastalık türü.