Yutma güçlüğü; katı veya sıvı gıdaların yutulmasında yaşanan ciddi sorunların oluşması durumuna denir. Yutma güçlüğü durumunda bazen katı gıdaların bazen sıvı gıdaların bazen ikisin de yutulması sırasında ortaya çıkar.
Yutma işlemi ağız, dil, damak, yutak, yemek borusunu ve mide içine alan organların müşterek çalışmalarıyla ortaya çıkan bir işlemdir. Bu organların herhangi birini veya birden fazlasını etkileyen hastalıkları olan her insanda yutma güçlüğü görülebilir.