görsel


Endonezya’nın güneyinde yer alan, asırlarca Portekiz kolonisi olan Doğu Timor, daha sonra komşusu Endonezya’nın egemenliği altına girdi ve 1999 yılına kadar bu ülkenin 27. vilayeti olmayı sürdürdü.

Endonezya’nın bölgedeki egemenlik iddialarından vazgeçmesi üzerine 2002 yılında bağımsızlığına kavuşan ülke, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti adını aldı.

Cakarta Büyükelçiliği görev bölgesinde yer alan Doğu Timor, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu’na (CPLP) gözlemci üyesi Türkiye ile yakın ilişki içerisinde bulunuyor.

Kişi başına düşen milli gelir, gayri safi yurtiçi hasıla ve satın alma gücü bakamından Asya ve dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Doğu Timor, insani gelişmişlik bakımından dünyada 142. sırada.