görsel


izmirli ve 1973 doğumlu. 1993'ten başlayarak 20
yıl muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Bütün Kadınlarm Kafası Karışıktır
( 1 996), Oğlum Kızım Dev/etim-Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri (1 998),
iç Kitabı (2002), Kıyı Kitabı (2002), içeriden-Kıyıdan Konuşmalar (2004),
Dışarıdan-Kıyıdan Konuşmalar (2004), Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyarita (2006), Ne Anlatayım Ben Sana (2006), Ağrı'nın Derinliği (2008), Muz
Sesleri (20 1 0), ikinci Yarısı (20 ll), Kayda Geçsin (20 12), Düğüm/ere Üfleyen Kadınlar (2013) adlı kitapları yazdı. 201 O'da ingiltere'de Deep Mountain (Ağrı'nm Derinliği),2011'deABD'de Book of the Edge (Kıyı Kitabı) adlı
kitapları yayımlandı. Muz Sesleri, aralarında Hollandacanın da olduğu
beş dilde yayımiand ı. Düğüm/ere Üfleyen Kadınlar ise Almanya'dan sonra
Fransa, Çin ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu on üç ülkede yayımlanmayı bekliyor. The Guardian, Newstatesman, New Left Review, Le
Monde Diplomatique, Beriiner Zeitung gibi gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Uluslararası Af Örgütü ve Prens Claus Vakfı'nın davetiisi olarakAmsterdam'da 2013 yılı için "Özgürlük Konuşması"nı yaptı.