İnsanların yeryüzüne dağılışını ve etnik gruplara ayrılışını inceleyen bilim dalına Etnoloji denilmektedir. Milletlerin töre, dil ve kültür yapılarının incelenmesi sonucu yeni araştırmalar yapılır. Etnoloji bilim dalında değişik kültürler incelenerek bu konuda çıkarımlar yapılır.