görsel

İncil'den Dördüncü Yüzyıla Hıristiyanlık

Kilise Tarihi, birçok açıdan önemli bir kaynak kitap niteliğindedir. Kitapta anlatılan kuşkusuz ki, yalnızca kiliselerin tarihi değildir. Zaten kilise ile ilgili bir anlatım ve tarih yazımı demek aynı zamanda İsa'nın tarihini bilmek-yazmakla eşdeğerdir... İsa'nın tarihi ise, İncil'in de tarihidir... Dolayısıyla İncil'in tarihi de Hıristiyanlığın tarihidir... Meryem'in yaşadıkları... İsa'nın doğuşu ve İncil... Mucizevi bir yaşam ve hayatı çarmıhta son bulan bir peygamberin hikâyesi...
İsa'dan bu yana, kilise tarihinde meydana gelmiş önemli olaylar ele alınırken, en önemli kilise bölgeleri ve kilise yönetimleri de tarihsel süreç içinde aktarılıyor. Yenilik aşkıyla yapılan hatalar, Yahudi halkının İsa'ya karşı yapmış olduğu haksızlıklar, Putperestlerin ilahi olana çeşitli zamanlarda ve değişik biçimlerde yaptığı saldırılar, işkenceler ve akıl almaz entrikalar...
Eusebios'un dördüncü yüzyılda kaleme almış olduğu eser, aynı zamanda konuyla ilgili ilk çalışmalardan biridir. Bizzat yaşanan tarihe tanıklık etmiş olan Eusebios'un bu eseri ise Latince'den dilimize çevrilmiştir...