görsel


1948'de doğdu. EHESS'te (Sosyal
Bilimler Yüksek Araştırmalar Okulu) öğretim görevlisi olarak ça·
lışmaktadır. Başlıca yapıtları arasında L 'Utopie sacrifiee: soci·
ologie de la revolution iranienne (1993; Kurban Edilmiş Ütop·
ya: lran Devriminin Sosyolojisi); L 'lslamisme et la Mort (1995;
lslamcılık ve ôlüm); Anthropologie de la revolution iranienne
(1997; lran Devriminin Antropolojisi) ve L'lslam des ;eunes
(1997; Gençlerin lslamı) sayılabilir.