görsel


Avusturya Arşidükü, Avusturya İmparatorluk prensi, Macaristan ve Bohemya Krallığı Prensi ve ölümünden önce 1896 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun tahtının varisi oldu. 1895 yılında tanıştığı ve soylu olmayan Sophie Chotek'le 1900 yılında ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendi.