Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sırasıyla TürkIngiliz Kültür Demeği ve Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda İngilizce öğretmenliği yaptı. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında çeviri öğretimi konusu ile yüksek
lisansını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında
sözlük oluşturma çalışması ile de doktorasını tamamladı. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Türkçe’nin
Öğretimi bölümünün lisansüstü programında öğretim elemanı olarak görev yaptı. Halen akademik çalışmalarına Almanya’da devam etmektedir.