Halil Akkanat 1966 yılında Besni/Adıyaman’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamlayıp 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 4 yıllık üniversite eğitimi sonrasında Mersin Barosu nezdinde avukatlık stajına başlayıp Aralık 1990’da stajını tamamladı. Bu arada hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı, hem de hakimlik sınavına girdi. Aralık 1990’da hakimlik stajına başladı. Hakimlik stajı devam ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı nezdinde açılan araştırma görevlisi sınavına girdi ve Temmuz 1992’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.Prof. Dr. Kemal Oğuzman danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans eğitimini “Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları” başlıklı yüksek lisans tezi ile 1994 yılında tamamlayıp, 6 ay süre ile Heidelberg/Almanya’da dil kursuna katıldı. 1994 yılında başladığı doktora eğitimini, Prof. Dr. Şener Akyol danışmanlığında hazırladığı “Taşeronluk Sözleşmesi” başlıklı tezi ile 2000 yılında tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. Doktora eğitimi esnasında DAAD bursu ile Heidelberg-Mannheim-Hamburg üniversitelerinde bilimsel araştırmalar yaptı.2005 yılında “Ölümün Özel Hukuk İlişkileri Üzerindeki Etkisi” başlıklı tez ile doçentlik başvurusu yaparak “Medeni Hukuk Doçenti” ünvanını aldı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı. 2011 yılında yine “İyiniyetin Korunması” başlıklı profesörlük takdim tezini hazırladı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na profesör olarak ataması yapıldı. Nisan 2011’de Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlık görevine, Aralık 2012’de ise Türk-Alman Üniversitesi rektör vekilliği görevine atandı.21 Ocak 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Türk-Alman Üniversitesi‘ne Rektör olarak atandı.Akademik hayatı içerisinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde lisans düzeyinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tıp Hukuku, Toprak Hukuku dersleri verdi; yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise “İyiniyetin Korunması”, “Milletlerarası Menkul Mal Satım Sözleşmesi”, “Kira Sözleşmesi”, “Eser Sözleşmesi” alanlarında seminerler yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi nezdinde Borçlar Hukuku dersleri verdi