görsel


uluslararası üne sahip, İncil'den esinlenen ve Freud'un aksine, modern psikiyatriyi olumlu bir şekilde yenileyen, Yahudi kökenli bir Fransız nöropsikiyatristiydi. Bazı hastalarıyla ilgili gerçek dirilişlerden bahsediyoruz.