1981 yılında Paris'te Renée Hartevelt adında bir Hollandalı kadını öldüren ve etini yiyen bir Japondur. Serbest bırakılmasından sonra Japonya'da küçük çaplı bir ün kazanmıştır ve insanların suçuna olan ilgisi üzerinden geçinmiştir.