görsel


Yaklaşık 15 yıldan fazla dinamik içerik oluşturup, düzenleyen ve yayınlayan Jenny Runkel, içerik direktörü olarak olarak ScreamFree Enstitüsünde dört yıl kadar çalışmıştır.

Aynı zamanda liselerde AP İngilizce öğretmeni olarak da çalışan yazar, kadın ilişkileriyle ilgili çeşitli yayınlarda sık sık yazarak haftalık elli binlik okur kitlesine ulaşmaktadır.