sarsmak, kımıldatmak, seslenmek, bir şeyi depretmek gibi manalara gelir. Kuvvetli bir ses işitlecek şekilde mahrecin sarsılmasıdır. Kalkale harflerinden birisi, kelimenin ortasında veya sonunda (gerek aslen, gerek vakf sebebiyle olsun) sakin olarak bulunursa kalkale olur.