görsel

Yontma Taş Devriyle İnsanın Köken ve Evrimi Konusunda Bilinenlerin Bir Özeti

Louis Seymour Bazett Leakey, İngiliz arkeolog ve Afrika'daki insan evrimi çalışmalarıyla öne çıkan doğabilimci. Afrika'daki doğal hayatın korunması ve araştırılmasına yönelik organizasyonların oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.

İnsanın Ataları Konusunda Araştırmalar
Eski İnsanın İçinde Bulunduğu Ortam
Taş ve Kemik Hakkında Araştırmalar
Taş ve Kemik Aletlerin Kullanılışı
Alt Paleotik Kültürler
Üst Paleotik Kültürler
Paleotik Sanat
İnsan Evriminin Sorunları
Gerçek Maymunlar ve İnsana Yakınlar
Taş Devrindeki Soydaşlarımız
Taş Devrindeki Atalarımız
Gelecekte İse?