görsel(1857 Paris-1939 Paris)
Fransız toplumbilimci. 1885'te edebiyat doktoru oldu. 1895'te Sorbonne'da konferansçı, 1902'de modern felsefe tarihi öğretim görevlisi, 1905'te yardımcı profesör, 1908'de asli profesör olarak görev yaptı. "L'İdée de Responsabilité" (Sorumluluk Fikri, 1885) gibi felsefî çalışmalardan sonra "La Morale et la Science des Moeurs" (Ahlâk ve Töreler Bilimi, 1903) adlı yapıtını yayımladı.

Bu yapıtta, teorik ahlâkın eleştirisini yaptı ve teori hâlindeki ahlâka karşı sosyolojik bir göreliliği önerdi. İlkel toplulukların ahlâk anlayışlarını, beyin faaliyetlerini ve dinî yaşamlarını inceledikten sonra; bir töreler biliminin temelinin atılması gerektiğini savundu. Léviy-Bruhl, akılcı düşünce ve nesnelliğin, akıl öncesi düşünce ve mistisizmle bir karşıtlık içinde olduğunu öne sürdü. Bu görüşleri eleştirilere yol açtı.

1949'da, ölümünden sonra yayımlanan "Cahiers" (Defterler) adlı yapıtında, görüşlerinin ayrıntılarını geliştirerek, daha yumuşak bir tutum benimsediği görüldü. Mistik düşüncenin tüm düşünce sistemlerinde var olduğunu; ilkel topluluklarda daha açık bir biçimde görüldüğünü, dolayısıyla da gözlenmesinin daha kolay olduğunu söyledi.

Başlıca yapıtları: "Les Fonctions Mentales Dans les Sociètés İnferieures" (Aşağı Toplumlarda Zihinsel İşlevler, 1910), "La Mentalité Primitive" (İlkel Anlayış, 1922), "La Mythologie Primitive" (İlkel Mitoloji, 1935), "L'Expérience Mystique et les Symboles chez les Primitifs" (Mistik Deney ve İlkellerde Simgeler, 1938).

Kaynak: Lucien Lévy Bruhl Kimdir, Hayatı ve Resimleri https://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-ww/417613-lucien-levy-bruhl.html#ixzz6wzXec0Ui