kişinin kendi öğrenme sürecinin veya bilgisinin farkında olması, bunları kontrol etmesi ve kendisinin ya da başkalarının düşünce, duygu ve değerleri hakkında düşünmesidir.