İncil'deki bir patrik ve Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da bir figürdü. Onunki, 969 yılla İncil'de verilenler arasında en uzun insan ömrüydü. Yaratılış Kitabı'na göre Metuşelah, Lemek'in babası Hanok'un oğlu ve Nuh'un büyükbabasıydı.