Divan-ı Humayun toplantılarında görüşülen siyasi, askeri ve sosyal açıdan önemli kararların kaydedildiği defterlere Mühimme Defterleri denir. Bu defterlerdeki kayıtlar fermanların suretleri niteliğindedir. Divan-ı Humayun'da alınan kararlar Sultanın onayından geçtikten sonra kronolojik sıraya göre kaydedilir.