Dişler sarı renkli

Yaygın çürükler

Erken diş kayıpları

Deride retiküler pigmentasyon (ağız ve göz çevresi, boyun, gövde)

Terleme az

Parmakizleri yok

Palmoplantar keratoderma

Kırılgan tırnaklar

Paşparmak tırnakları agenezi

Sıcağa dayanıksızlık
gibi belirtiler gösteren nadir hastalık.