Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması, TBMM hükumetine diplomasi alanında daha rahat hareket etme imkanı sunmuştur. Her ne kadar Fransızlar 20 Ekim tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nı imzalamasına ve milli davayı kabul etmelerine rağmen müttefikleri ile hareket etmeye devam etmiş ve hatta II. İnönü Savaşı’ndan sonra kuvvetlerini Anadolu’dan çekmeye başlayan İtalyanlar bile diplomasi alanında İngilizlerin etkisinden çıkamamıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, bu zaferi siyasi alanda elde edilecek başarılarla taçlandırmak isteyen TBMM hükumeti, başka bir savaşa gerek duymadan barışı sağlamak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda hükumet, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’i Avrupa’ya göndermiştir. Yusuf Kemal Bey; Avrupa’da çeşitli ülkelerde özellikle Paris ve Londra gibi ülkelerde önemli temaslarda bulunmuştur.