Deri altında gözlenen iğne ucu büyüklüğünde kanamalara peteşi adı verilir. Peteşi pıhtılaşma mekanzimasından sorumlu hücreler olan trombositlerin sayıca azalması ya da fonksiyonlarının bozulması sonucu ortaya çıkabildiği gibi, damar duvarını etkileyen hastalıklarda da görülebilir.