her türlü besin maddesinin suyu alınmış artığı.

şekerpancarının ezilip soğuk suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artığı.