görsel


fransız matematikçi (Montbâliard 1923). Diferansiyel topolojiyi inceledi; "eşsınırlılık" kuramıyla Fields madalyasını kazandı (1958): diferansiyellenebilen n boyutlu iki katlı uzay, birleştiklerinde n 1 boyutlu bir katlı uzayın sınırını oluşturuyorlarsa “eşsınırlı"dırlar. Thom, yıkımlar’ kuramıyla bütün dünyada ün kazandı.